Slik jobber vi

Godt håndverk, yrkestolthet og bærekraftig fokus sikrer deg en leverandør du kan stole på.

Telefonnummer:

(+047) 977 90 801

Arbeidstid:

Dag og natt ved behov

E-post:

post@asfaltpartner.no

Hva vi gjør

Vi reparerer skader som hull, sprekker og vannbad i veibane. Derfor er vårt motto "Best på hull".

Reparasjonene gjøres raskt med et supert resultat uten kaldskjøt og nivåforskjeller i asfalten.

Resultatet blir en skjøt som ikke føles når man kjører over den.

10

ÅR MED RELEVANT
INDUSTRIERFARING

Derfor bør du velge oss

Miljøvennlig produksjon

Vi oppnår med vår arbeidsmetode en miljømessig gevinst som følge av redusert bruk av ny asfalt.

Kvalitet

Reparasjonene gjøres raskt med et supert resultat uten kaldskjøt og nivåforskjeller i asfalten. Resultatet blir en skjøt som ikke føles når du kjører over den.

Smart asfaltering

Reparasjonen gjøres med bruk av infrarød oppvarming av reparasjonsområdet. Dette innebærer at vi ikke behøver å skjære bort gammel asfalt før ny asfalt tilsettes.

Punktlighet

Vi leverer raskt og til avtalt tid, du unngår lang venteliste.

Innovativ teknologi

 • Infrarød asfaltteknologi fra USA.
 • Sveising som gir et varig resultat
 • Sikret import- og distribusjonsavtale med KM International for infrarøde maskiner.
 • Om vinteren og i fellesferien stenger asfaltverkene ned, og derfor også hele bransjen, men dette påvirker ikke vår drift. Vi har eget lager med asfalt og varmer opp på stedet.
Asfaltpartner asfalterer i Bergen

Grønt selskap

 • Metodene som benyttes krever svært lite asfalt.
 • Asfaltpartner har mulighet til å gjenbruke asfalt som er til overs fra andre prosjekt.
 • Med økende fokus på sirkulærøkonomi vil det i fremtiden bli større krav til gjenbruk og reparasjon av asfalt.
 • Forhåpentligvis vil også kommunene sette krav til grønne løsninger og mindre asfaltforbruk.

Kvalitet

 • Holdbare løsninger som varer, sammenlignet med typisk lapping.
 • Jevne overganger, som man vanligvis ikke ser i Norge.
 • Sveisen hindrer skjøtene å sprekke opp på ny.
 • Justering av kummer og avløp.
 • En løsning som blir rimeligere på lang sikt.

Fremtidsutsikter

 • Asfaltpartner ønsker å opprette mottaksstasjon i Nordhordland for overskuddsasfalt som i dag må kjøres til deponering i Arna.
 • Vi er allerede det selskapet med størst gjenbruk av overskuddsmasse og minst forbruk av asfalt ved reparasjoner av hull. Likevel kan vi i fremtiden bruke 100% gjenbrukt asfalt, samtidig som vi løset er logisikk og deponeringsordning som ikke er bærekraftig.
 • Vi ønsker å skape flere arebeidsplasser her i regionen gjennom vårt grønne konsept!